Välillinen vero – nämä sinun pitää siitä tietää

Välillinen vero

Suomessa verotus voidaan toteuttaa joko välittömästi tai välillisesti. Välitön vero on suoraan verovelvolliselta peritty vero eikä sitä siirretä eteenpäin perittäväksi vaikkapa tuotteen tai palvelun hinnan osuutena. Kun verovelvollisen on mahdollista siirtää vero eteenpäin perittäväksi joltain toiselta toimijalta, kyseessä on välillinen vero. Tuotteen tai palvelun käyttäjä on välillisen veron lopullinen maksaja. Mitä ovat välilliset verot? Välilliset […]