5 askelta menestyksekkääseen sijoittamiseen

5 askelta menestyksekkääseen sijoittamiseen

Menestyksekkään sijoittamisen tie voi tuntua mutkikkaalta, mutta sitä voi helpottaa seuraamalla tiettyjä vaiheita. Tässä artikkelissa käydään läpi viisi askelta, jotka auttavat sinua pääsemään alkuun sijoittamisessa ja saavuttamaan tavoitteesi.

Arvioi riskinottokykysi

Konservatiivinen, tasapainoinen vai aggressiivinen? Mikä lähestymistapa sopii sinulle?

Ensimmäinen askel sijoitusten pitkällä tiellä on riskinottokyvyn arviointi ja itselle sopivan varainhoidon valinta.

Ensimmäinen askel sijoitusten pitkällä tiellä on riskinottokyvyn arviointi ja itselle sopivan varainhoidon valinta.

Riskinottokyvyn arvioiminen on mahdollista tutkimalla sijoitushorisonttiasi. Käytännössä mitä pidempi sijoituselämäsi on, sitä suuremman riskin voit ottaa, koska sinulla on aikaa kestää koko sykli, mikä auttaa tasoittamaan lyhyen aikavälin volatiliteettia. Esimerkiksi nuori työelämään astuva henkilö, joka on vielä kaukana eläkkeestä, voi ottaa enemmän riskiä.

Lyhyemmällä sijoitusajalla riskinottokyky on pienempi. Oletetaan, että aiot jäädä eläkkeelle ensi vuonna, etkä saa säännöllistä tuloa. Sinulla ei yksinkertaisesti ole aikaa toipua kaikista tappioista, jos sijoituksesi syöksyvät yhtäkkiä.

Riskinottokyky riippuu myös elämäntavoitteistasi. Kysy itseltäsi, tarvitsetko varoja lastesi koulutukseen? Aiotko ostaa kiinteistön lähitulevaisuudessa? Nämä tekijät vaikuttavat kassavirtaasi. Loppujen lopuksi meidän kaikkien on varattava jonkin verran käteistä varmuuden vuoksi, jos sattuu hätätilanteita.

Lue Rahakas.fi blogista lisää tästä

Hajauta sijoituksiasi

Riskin ja tuoton tasapainottaminen on avain pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoitusväline, joka aina suoriutuu parhaiten, olisi täydellinen, ja sijoittajat voisivat olla huolehtimatta siitä vain pitämällä kiinni siitä. Totuus on, että kaikissa taloussykleissä on nousuja ja laskuja ja markkinat ovat arvaamattomat. Jopa sijoitusasiantuntijat löytävät vaikeuksia ennustaa kaikkien omaisuusluokkien suoritusta.

Historiallisten tietojen perusteella sama omaisuuserä voi suoriutua radikaalisti eri tavalla eri sijoitussykleissä. Vuoden 2017 parhaiten suoriutuva omaisuuserä voi osoittautua vuoden 2018 huonoimmaksi jälkeenjääneeksi. Tämä viittaa siihen, ettei mikään tietty omaisuuserä voi olla aina voittaja.

Historiallisten tietojen perusteella sama omaisuuserä voi suoriutua radikaalisti eri tavalla eri sijoitussykleissä. Vuoden 2017 parhaiten suoriutuva omaisuuserä voi osoittautua vuoden 2018 huonoimmaksi jälkeenjääneeksi. Tämä viittaa siihen, ettei mikään tietty omaisuuserä voi olla aina voittaja.

Hajautuksen toimivuuden varmistamiseksi sijoitusportfolioon tulisi sisällyttää toisiaan täydentäviä omaisuuseriä, jotka reagoivat eri tavalla samaan makrotalouden tilanteeseen. Tarkemmin sanottuna, jotkut negatiiviset tekijät markkinoilla saattavat aiheuttaa omaisuuden hinnan jyrkän laskun, mutta ne eivät juurikaan uhkaa toista omaisuutta. Sijoitusmaailmassa tällaisia pareja kutsutaan heikosti korreloiviksi omaisuuseriksi. Ne voivat tehokkaasti tasapainottaa sijoitusportfolion riskin ja tuoton.

Tee suunnitelma varainhoidolle

Oikealla lähestymistavalla voit saavuttaa sijoitustavoitteesi. Kun olet tunnistanut sijoitustavoitteesi, voit jakaa rahasi eri omaisuusluokkiin ja rakentaa portfolion riskinottokykysi perusteella. Varainhoidon idea on sisällyttää osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita sijoitusvälineitä koriin. Koska eri sijoitusvälineillä on erilaiset riski-tuotto-profiilit, varainhoito ei ole koskaan helppoa.

Yleisesti ottaen, mitä suurempi potentiaalinen tuotto omaisuusluokalla on, sitä suuremmat riskit se sisältää.

Arvioi sijoitussuorituskykyä

Nainen tarkastelee luottotiedonsa

Sijoituksia tulee myös tarkistaa säännöllisesti. Yleisesti ottaen, hyvin kalibroitu sijoitusportfolio voi auttaa sijoittajaa saavuttamaan hänen tai hänen riskiin sopeutetut sijoitustavoitteensa asteittain. Mutta markkinat muuttuvat ajan myötä. Makrotaloudelliset tilanteet ja taloudelliset tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi markkinoihin. Myös jokaisen teollisuuden perusteet muuttuvat, mikä tuo erilaisia vaikutuksia eri omaisuusluokkiin portfolion sisällä.

Ajan myötä on erittäin tärkeää arvioida portfolion suorituskykyä säännöllisesti suhteessa sijoitustavoitteisiisi. Jos sijoittaa ammattimaisesti hallinnoituihin rahastoihin, tulisi kiinnittää huomiota paitsi sen tuottoon myös siihen, miten se suoriutuu suhteessa sen vertailuindeksiin ja vertaisiin.

Aivan kuten terveystarkastuksissa – vain säännöllisten arviointien avulla voidaan tietää portfolion hyvinvointi ja onko se onnistumassa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tasapainota sijoitusportfolio uudelleen

Älä unohda aina ylläpitää omaisuutesi allokointipainoja. Monet ymmärtävät omaisuuden allokoinnin merkityksen. Kuitenkin monet epäonnistuvat ylläpitämään allokointiaan jatkuvasti, ja siksi he eivät pysty saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteitaan.

Omaisuuserien suhteet portfolion sisällä muuttuvat ajan myötä, koska niiden hinnat yleensä liikkuvat markkinoiden mukana. Esimerkiksi markkinoiden noususuhdanteessa osakkeiden hinnat nousevat luonnollisesti, kun taas muiden omaisuusluokkien hinnat saattavat pysyä vakaana tai jopa laskea. Tämä kallistaa portfolion painotusta osakkeiden suuntaan, lisää siihen liittyviä riskejä ja aiheuttaa poikkeamia alkuperäisestä sijoitusstrategiasta.

Jos säätöjä ei tehdä, eri omaisuuserien välinen tasapaino häiriintyy. Se heikentää portfolion kykyä saavuttaa sen pitkän aikavälin tavoitteet.

Pitkäaikaisen sijoittamisen avain on siis tasapainottaa portfolio säännöllisesti. Tämä prosessi sisältää voittojen realisoimisen myymällä omaisuuseriä (tai tietyn osan portfoliosta) ja aliarvostettujen omaisuuserien ostamisen.