Kertynyt eläke – mitä siitä pitää tietää?

Kertynyt eläke

Saat sitä isomman eläkkeen, mitä pidempään käyt töissä ja siirrät eläkkeelle siirtymistä. Ja mitä enemmän palkkaa saat tai mitä suurempi yrittäjän työtulosi on, sen suurempi eläkkeesi on. Työeläkeote ilmoittaa, paljonko on kertynyt eläke. Lisäksi siitä käy ilmi kaikki työsuhteesi, yrittäjyytesi sekä etuutesi ja kuinka paljon kustakin on kertynyt eläkettä.

Mikä on työeläke?

Yleensä oman palkkatyön tai yrittämisen kautta ansaitaan työeläkettä. Nykyisin eläkettä alkaa kertyä jo 17-vuotiaasta lähtien. Osittain eläke voi karttua myös opiskelun sekä työttömyyden, sairauspäivärahan sekä vanhempainpäivärahan aikana. On hyvä perehtyä eläkejärjestelmään jo nuorena, sillä työssäkäyvät maksavat aina pääosan jo eläkkeellä olevien eläkkeistä omilla työeläkemaksuillaan. On myös mahdollista jo nuorena olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen tai perhe-eläkkeisiin.

Eläkkeen kertyminen

Eläkkeen kertyminen palkansaajilla alkaa 17-vuotiaana ja yrittäjillä 18-vuotiaana. Eläkettä kertyy seuraavasti: 

 • 1,5 % vuodessa
 • 1,7 % vuodessa 53–62-vuotiaille vuosina 2017–2025 (siirtymäaika)

Eläkettä kertyy työstä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti eli:

 • 68 vuotiaaksi 1957 ja sitä ennen syntyneillä
 • 69 vuotiaaksi 1958–1961 syntyneillä 
 • 70 vuotiaaksi 1962 ja sen jälkeen syntyneillä

Jos lykkäät eläkkeelle jäämistä alimman eläkeiän ylitse, saat lykkäyskorotuksen. Elinaikakerroin vaikuttaa myös eläkkeen suuruuteen. Riippuu keskimääräisen eliniän kasvusta, kuinka paljon elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä. 

Myös tutkintoon johtava opiskelu kerryttää työeläkettä, samoin alle kolmivuotiaan lapsen hoitovapaa sekä jotkin sosiaalietuudet. Ulkomailla työskentelykin kerryttää monissa tapauksissa eläkettä, onkin hyvä selvittää ennen ulkomaille lähtöä, miten kohdemaassa huolehditaan  eläketurvasta. 

Vain verokortilla tehty palkkatyö kerryttää eläkettä eli pimeätä työtä teettävä työnantaja ei eläkevakuutusmaksuja maksa, tämä siis napsaisee eläkkeestä siivun pois. Omasta palkkalaskelmasta näkee osuutensa työeläkemaksusta. Työeläkeotteelta näkee myös sen, että työnantaja on varmasti huolehtinut omasta maksuosuudestaan ja että sinulle on kertynyt eläkettä oikein. Työeläkettä ei kerrytä armeija- ja siviilipalvelus. 

Työeläkeotteelta näkee mikä on kertynyt eläke

Pension

Työeläkeotteelta voit seurata mistä on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Omat tiedot kannattaa tarkistaa säännöllisesti, sillä tuleva eläke lasketaan niiden perusteella. Kaikki 18–67 -vuotiaat saavat työeläkeotteen sähköisesti tai kirjeitse, mikäli heillä on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä Suomessa. Eläke kertyy koko työuran ajan, joten mitä enemmän työvuosia on jäljellä, sitä enemmän eläkettä ehtii kertyä. Oman työeläkeotteen voi tarkistaa sivustolla https://www.tyoelake.fi/. Palvelu on selkeä eli sinulla ei tarvitse olla käytössä kääntäjä, kuten monesti Kelan kapulakielen kanssa. 

Työeläkeotteelta saa selville eläkettä kerryttävät ansiot, kuten:

 • Yksityisen ja julkisen alan työ- ja palvelussuhteet
 • Yrittäjänä toimimisen jaksot
 • Jotkin eläkkeeseen oikeuttavat etuudet, kuten tietyt tutkinnot tai alle kolmivuotiaan lapsen hoitovapaa

Työeläkeotteelta ei selviä seuraavat tiedot:

 • Ulkomailla tehty työ, joka on tehty ulkomaiselle työnantajalle
 • Nykyisen työsuhteen lisäeläke
 • Alennetun eläkeiän mukainen eläke
 • Muu vapaaehtoinen eläke
 • Julkisen puolen työskentely, mikäli olet oikeutettu julkisen puolen lisäturvaan. Tiedot näistä saa Kevan verkkopalvelusta.

Muutama vuosi ennen eläkeikää työeläkeotteella on nähtävissä myös arvio tulevan eläkkeen määrästä. Tähän ei sisälly mahdollinen kansaneläke. 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat laskea eläkelaskurilla työeläkkeen sekä kansaneläkkeen määrän arvion. Yli 50-vuotias sinkku ei välttämättä vielä ole kiinnostunut eläkkeen määrästä, mutta kannattaa se tarkistaa kuitenkin.

Vuodesta 2022 alkaen postitettavalla työeläkeotteella näkyy ainoastaan kuluvan vuoden sekä kuuden edeltävän vuoden tiedot. Koko työhistorian tiedot näkyvät sähköisellä otteella. Myös oman työeläkelaitoksen sivustolla voi katsoa sähköisen työeläkeotteen ja valita sähköisen version postitettavan tilalle.

Eläkkeellä työskentely

Vaikka olet eläkkeellä, voit silti aloittaa uuden työsuhteen tai toimia yrittäjänä. Voit myös työskennellä vapaasti ilman tulorajoja vaikka olisit vanhuuseläkkeellä. Jos teet samanaikaisesti töitä kun sinulle maksetaan eläkettä, työansioista kertyy uutta eläkettä 1,5 % vuodessa aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Eläkkeellä tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä, joten siitä tulee maksaa myös eläkevakuutusmaksut, kunnes saavutat vakuutusvelvollisuuden yläikärajan. Jos olet eläkkeellä ja samaan aikaan käyt töissä, tarvitset palkkaa varten erillisen verokortin. Mikäli toimit vanhuuseläkkeellä yrittäjänä, YEL-vakuutus on vapaaehtoinen. Yrittäjille eläkettä kertyy työtulon perusteella. Mikäli aiot tehdä työtä ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä, kannattaa selvittää omasta työeläkelaitoksesta, miten paljon voit ansaita.