Miksi verkkosivustosi pitäisi olla useilla kielillä?

Verkkopankin screenshot

Verkkosivusto kannattaa kääntää useille kielille, sillä valtaosa netin käyttäjistä suosii omalla kielellä julkaistuja sivustoja. Kun verkkosivusto on julkaisu kohderyhmän omalla kielellä, lisää se tutkitusti sekä myyntiä että tunnettuutta. Samalla parannetaan viestintää yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. 

Jos yrityksesi tavoitteena on kansainvälistyä, on yksi ensimmäisistä askeleista verkkosivujen kääntäminen sekä lokalisointi. Vaikka yrityksesi ei aikoisikaan viedä mitään ulkomaille tai hankkia ulkomaisia yhteistyökumppaneita, kannattaa verkkosivujen kääntämistä harkita. 

Miksi suomalainen yritys tarvitsisi verkkosivujen käännöspalveluita?

Miksi suomalainen yritys tarvitsisi verkkosivujen käännöspalveluita?
 Miksi suomalainen yritys, millä ei ole vientisuunnitelmia tai ulkomaisia kontakteja, tarvitsisi verkkosivujen käännöspalveluita? On tilanteita, jolloin verkkosivujen kääntäminen saattaa lisätä yrityksen myyntiä. Alla on muutama esimerkki yrityksistä, joiden kannattaa ainakin tietyissä tilanteissa harkita kotisivujensa käännättämistä englanniksi, venäjäksi tai jopa kiinaksi. 

Hotelli- ja matkailupalvelut

Varsinkin matkailijoille suunnattuja palveluita myyvien yritysten kannattaa kääntää verkkosivunsa eri kielille! Englanninkielinen kieliversio palvelee useimpia matkailijoita, mutta kannattaa ottaa huomioon, että läheskään kaikki venäläiset, kiinalaiset ja korealaiset matkailijat eivät osaa englantia. Saksalaiset ja japanilaisetkin ovat ahkeria suomenkävijöitä, joten hotellin tai muun matkailupalveluyrityksen kannattaa harkita myös saksan- ja japaninkielistä kieliversiota. Varsinkin isommilta paikkakunnilta löytyy tulkkipalveluita, joista saa tarvittaessa kiinan- tai esimerkiksi japaninkielisen tulkin. Näin yritys voi palvella ulkomaalaisia asiakkaita myös varsinaisen palvelun aikana, eli esimerkiksi saunaelämyksen, metsäretken tai kokkauskurssin aikana. 

Ravintolat

Monet helsinkiläiset ravintolat ovat huomanneet, että ruokalistat kannattaa kääntää venäjäksi, kiinaksi ja koreaksi. Ulkomaiset turistit tahtovat tietää, mitä ravintola tarjoaa, jotta he voivat valita mieleisensä annoksen. Monet turistit etsivät sopivaa ruokapaikkaa jo hotellihuoneessa. Eri kielille käännettyjen verkkosivujen ansiosta ravintola voi markkinoida tarjontaansa paljon tehokkaammin. Myös muilla paikkakunnilla toimivien ravintoloitsijoiden kannattaa tarkkailla, minkä kielistä porukkaa alueella liikkuu, ja harkita sen perusteella eri kieliversioita. 

Autokorjaamot

Myös autokorjaamojen ja hinauspalveluiden kannattaa tarjota eri kieliversioita, sillä suomessa liikkuu omilla autoillaan varsinkin venäläisiä turisteja. Lisäksi Suomessa asuu paljon maahanmuuttajia, jotka eivät vielä osaa suomea tarpeeksi hyvin. Autoilla on tapana joskus hajota tien päälle, tai jättää käynnistymättä parkkipaikalla. Asiointi turistin tai maahanmuuttajan sekä autoliikkeen välillä voidaan hoitaa vaikka älypuhelimen käännöspalvelun kautta, mutta jotta asiakas tietää, mihin tahoon ottaa yhteyttä, auttavat asiaa omalla kielellä löytyvät verkkopalvelut. 

Ruotsin- ja saamenkieliset alueet

Suomessa asuu paljon ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisiä henkilöitä, jotka saattavat hyvinkin tilata siivous-, remontti- ynnä muut palvelunsa yritykseltä, mikä tarjoaa palveluita heidän kielellään. Suomenruotsalaisilla ja saamenkielisillä alueilla on myyntivaltti, jos yrityksen verkkosivut ovat myös muilla kotimaisilla kielillä.

Verkkosivuston kääntäminen vaatii myös ymmärrystä kulttuurista

Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, ettei verkkosivustoa kannata käännättää Googlen käännöspalvelulla – seurauksena voisi olla melkoisia käännöskukkasia, kuten eräs nepalilainen ravintola, joka mainosti ”arvostavansa kolesterolia” tai Tansaniasta löytynyt nuudelikeittopakkaus, mikä kehotti ”lisäämään vettä sähköjohtoon asti”. 

Verkkosivuston kääntäminen kannattaa teettää asiantuntevalla käännöstoimistolla, jollainen on esimerkiksi käännöstoimisto VK Global. Varmista, että kääntäjät tuntevat myös kulttuurilliset seikat, sillä kulttuuri ja käytännöt saattavat vaikuttaa esimerkiksi kielellisten ilmaisujen ja symbolien käyttöön. Verkkosivusto on kokonaisuus, missä teksti, kuvitus ja graafinen muoto tulevat toisiaan. Jos paikallinen kulttuuri vaikuttaa värien käyttöön, pitää sekin ottaa huomioon verkkosivustoa käännettäessä. 

Pelkän käännöstyön sijaan tarvitsetkin verkkosivuston lokalisointia. Kun käännöstoimiston työntekijöillä on kohdekulttuurin tuntemusta, kielellistä ilmaisukykyä ja tyylitajua, saat verkkosivut, mitkä esittelevät yrityksesi mahdollisimman vakuuttavasti. Kokenut käännöstoimisto osaa hoitaa projektin sujuvasti alusta loppuun, vaikka saman aineiston kanssa työskentelee usein 10, 15 tai jopa 20 kääntäjää.

Kokenut käännöstoimisto osaa ottaa asiakkaan kanssa puheeksi kaikki olennaiset seikat, kuten sen, mille kielivariantille sivusto käännetään. Jos haluat englanniksi käännetyt verkkosivut, tulee seuraavaksi keskustella siitä, käytetäänkö britti- vai amerikanenglantia, vai ovatko kohteena australialaiset asiakkaat. Ranska on erilaista Ranskassa ja Kanadassa – samoin Latinalaisessa Amerikassa puhuttu espanja eroaa Manner-Espanjassa puhutusta espanjasta. Lisäksi tulee ottaa huomioon alueen kulttuuri ja sen vaikutukset ilmaisuihin sekä väreihin, kuten jo edellä mainittiin.

Tarjoa käännöstoimistolle mahdollisimman selkeä ja sujuva lähtöteksti, sillä kömpelön tai hankalasti ymmärrettävän tekstin ongelmat yleensä vain pahenevat käännettäessä. Tarkista ja muokkaa lähtötekstiä hyvin ennen sen lähettämistä, niin verkkosivuston käännösprojekti sujuu entistä jouhevammin.