Mitä hakukoneoptimoinnissa pitää huomioida? Monet vedonlyöntikertoimet tietävät nämä

Search engine optimization

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Se on jatkuva prosessi, jossa pyritään vaikuttamaan siihen, miten sivusto näkyy hakutuloksissa. Tutustumme hakukoneoptimoinnin maailmaan ja perusteisiin tässä artikkelissa tarkemmin.

Hakukoneoptimoinnin lyhenne on SEO, johon moni verkkomainonnan parissa työskentelevä on todennäköisesti törmännyt. Se tulee englannin kielen sanoista search engine optimization, joka on siis englannin kielen vastine hakukoneoptimoinnille. Sitä hyödyntävät monet eri yritykset. Erityisesti rahapelaamiseen erikoistuneet tahot, jotka haluavat nousta ylös tuloksissa, jos käyttäjä pyrkii hakemaan sopivimmat vedonlyöntikertoimet

SEO kattaa laajan kirjon toimintoja ja keinoja, joilla pyritään vaikuttamaan sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Ihmiset ”googlaavat” nykyisin erittäin ahkerasti, käytännössä päivittäin ja netistä haetaan paljon tietoa ja vastauksia eri tarpeisiin. 

Hakukoneoptimoinnin sisäiset ja ulkoiset keinot

Keinoja hakukoneoptimointiin on useita erilaisia ja ne voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: sisäisiin tekijöihin ja ulkoisiin tekijöihin. Englannin kielen kontekstissa puhutaan on page- ja off page -hakukoneoptimoinnista.

Ulkoiset tekijöitä ovat taas muun muassa linkitys eli backlinkit sekä mainonta. Backlinkkien yhteydessä puhutaan linkkien rakentamisesta, jota esimerkiksi monet uhkapeleihin erikoistuneet yritykset tekevät. Monet nettikasinot voivat esimerkiksi rakentaa linkkejä, jos pelisivustojen vedonlyöntikertoimet halutaan saada mahdollisimman ylös hakukonetuloksissa. Vedonlyönnissä merkittävänä yksityiskohtana toimivat nämä vedonlyöntikertoimet.

Sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa sivuston rakenne, sisällön laatu ja avainsanat. Niihin pitää niin ikään panostaa mahdollisimman paljon, jotta sivusto on relevantti ja hyödyllinen tietyille hakusanoille.

Kaikki lähtee selauksesta

Hakukoneiden toiminta voi olla monelle hämärän peitossa, eikä niiden kaikkia yksityiskohtia tarvitsekaan läpikotaisin muistaa ulkoa. Moni saattaa kuitenkin pohtia mielenkiinnosta, miten ne toimivat ja miten sivut löytävät määränpäähänsä kohti hakutuloksia.

Toiminta alkaa selauksesta, eli bottien crawlauksesta. Bott selaavat verkosta löytyviä sivuja ja lisäävät relevantteja vaihtoehtoja hakukoneen indeksiin. Indeksiä voisi kuvailla suureksi tietopankiksi, josta sivustoja tarjotaan käyttäjälle silmän räpäyksessä.

Hakukoneissa on eräänlaisia robotteja, jotka selaavat sivuja läpi. Botit liikkuvat linkkien välityksellä ja on tärkeää, että ne voivat selata sivustoasi.

Indeksoi sivustosi

Indeksointi on tärkeää, koska se auttaa sivustosi löytymisessä hakukoneista. Indeksoinnilla tarkoitetaan sitä, että sivustosi tallennetaan hakukoneiden tietokantoihin. Indeksointi on erityisen tärkeää, jos haluat sivustosi löytyvän mahdollisimman monesta eri paikasta. Indeksoinnilla voit myös vaikuttaa siihen, missä sijoittuu sivustosi hakutuloksissa.

Indeksointiprosessi alkaa aina siitä, kun tallennat verkkosivuston jollekin palveluntarjoajalle. Hakukoneet etsivät automaattisesti uusia verkkosivuja ja tallentavat ne tietokantoihinsa. Tämän jälkeen indeksointiprosessissa tapahtuu useita vaiheita, joista yksi on tallennettujen tietojen analysointi ja toinen niiden jakaminen erilaisiin indekseihin.

Nettisivuston Sisältö mahdollisimman relevanttia SEO

Nettisivuston sisällön tulee olla mahdollisimman relevanttia SEO:n kannalta. Sisällön tulisi olla helposti löydettävissä ja sitä tulisi päivittää säännöllisesti.

Sisältö on myös tarkoitettu auttamaan ihmisiä löytämään haluamansa tuotteet ja palvelut. Nettisivuston sisältö voi myös auttaa vahvistamaan yrityksen brändi-identiteettiä. Se on tavallaan kaikki kaikessa ja siihen pitäisi panostaa paljon ja tietoisesti.

Kannattaa muistaa, että hakukoneet palvelevat käyttäjäänsä, eli ihmistä. Ne haluavat tarjota käyttäjilleensä mahdollisimman relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä, joka vastaa heidän hakutarpeisiinsa. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun sisältöä aletaan luoda.

Tee siis sisältöä, joka olisi mahdollisimman relevanttia asiakkaallesi ja kohderyhmällesi. Pidä heidät ensisijaisesti tyytyväisinä – silloin myös hakukoneet seuraavat iloisesti perässä.

Jos kaipaat inspiraatiota sisältöösi, voit vertailla kilpailijoidesi toimintaa. Jos halua esimerkiksi nousta mahdollisimman korkealle silmälaseihin liittyvissä hakusanoissa, kokeile ja katso, millaisia tuloksia saat näillä hakusanoilla. Voit myös kokeilla erilaisia muunnelmia hakusanasta ja lisätä siihen ominaisuuksia, kuten ”pyöreät silmälasit”, ”naisten silmälasit” tai ”vahvistamattomat silmälasit”.

Kannattaako hakukonetuloksista maksaa?

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin yhteydessä puhutaan usein orgaanisista ja maksetuista hakutuloksista. Orgaaniset hakutulokset ovat niitä tuloksia, joita Google suosittelee hakijoilleen. Maksetut tulokset ovat puolestaan sellaisia, joista yritykset ovat maksaneet Googlelle päästäkseen ykkössijoille.

Tämänkaltaiset maksetut mainokset voivat joskus toimia, mutta tulokset ovat lyhytaikaisia. Orgaaniseen hakukoneoptimointiin kannattaa yleensä panostaa enemmän ja tulokset ovat siis niitä, jotka sijoittuvat heti mainosten alle. Orgaanisen liikenteen konvertoituminen on yleensä maksettua mainontaa parempi, mutta hyvien tuloksien saavuttaminen vaatii aikaa ja työtä.

Kärsivällisyys ja oikeat ratkaisut palkitaan

Hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, eikä sen tuloksia saavuta yhdessä yössä. Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi huolellisen suunnittelun ja systemaattisen työn avulla. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan. Aloitus on usein hyvinkin helppoa, mutta edistyminen ja ylläpito vaatii usein työtä ja aikaa.

Kaiken ytimessä kannattaa muistaa, että hakukoneoptimointia tehdään käyttäjää, eli ihmistä varten – ei hakukonetta varten. Kun käyttäjä löytää hakemaansa sisältöä onnistuneesti, on hakukonekin tyytyväinen ja suosittelee mielellään kyseistä sivustoa. Tee siis hakukoneoptimointia ensisijaisesti käyttäjille ja kohderyhmällesi.

Miten vedonlyöntikertoimet tekevät hakukoneoptimointia?

Moni nettikasino ja rahapeleihin erikoistunut sivusto tekee hakukoneoptimointia, koska se on yksi ainoista tavoista saada näkyvyyttä. Ne näyttävät panostavan erityisesti ulkoisten linkkien hankkimiseen.

Jos vedonlyöntisivusto haluaa, että niiden tarjoamat vedonlyöntikertoimet tulevat mahdollisimman ylös näkyville, keskittyvät ne tähän avainsanaan. Kannattaa muistaa, että vedonlyöntikertoimet on todennäköisesti melko haettu sana, joten linkkien rakentamisessa ja muissa hakukoneoptimoinnin hankkeissa pitää tehdä paljon hyvää työtä.