Mitä ovat luottotiedot ja miksi ne ovat niin tärkeät?

Mitä ovat luottotiedot

Luottotiedot kertovat yksityishenkilön tai yrityksen maksukyvystä tai maksuhalukkuudesta. Esimerkiksi kun vuokrataan asuntoa tai haetaan luottoa, vuokranantaja tai lainanmyöntäjä hyödyntää hakijan luottotietoja päätöksenteon tueksi. Mikäli luottotiedoissa on merkintöjä, yksityishenkilön tai yrityksen tilanne voi vaikeutua suuresti. Lisäksi monessa työpaikassa vaaditaan luottotietojen tarkistaminen.

Maksuhäiriökoodien merkitykset ja tallennusajat

Maksuhäiriömerkintöjä on olemassa monenlaisia sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Niistä yleisimmät ja niiden tallennusajat ovat:

 • LKP Luottokorttiin tai tililuottoon liittyvä maksuhäiriö (2 vuotta)
 • OSP Osamaksusopimukseen tai kertaluottoon liittyy maksuhäiriö (2 vuotta)
 • TTT Osamaksukauppalain mukainen tilitys tai tavaran takaisinotto (2 vuotta)
 • OPL Kertaluottoon liittyvä maksuhäiriö (2 vuotta)
 • YVK Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa (3 vuotta)
 • SVK Velkomusasiassa annettu tuomio (3 vuotta)
 • UMV Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este (3 vuotta)
 • UMS Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai este, mutta tieto poistetaan heti, jos ja kun velka maksetaan (3 vuotta)

Työnantaja saa lain mukaan tarkistaa luottotiedot

On olemassa monia eri työpaikkoja, joissa tarkistetaan luottotiedot. Esimerkiksi nettikasino on tällainen paikka, jossa työskentelevillä henkilöillä tulee olla moitteettomat luottotiedot. Ollaanhan siellä tekemisissä työnantajan sekä asiakkaiden rahojen kanssa. Kuitenkin luottotiedot voidaan tarkistaa vasta tietyissä tilanteissa:  

 • Mikäli työnhakijan tarvitsee käsitellä rahaa: Jos työnhakija hakee töihin paikkaan, jossa hän käsittelee toisen rahaa tai omaisuutta, työskentelee yksityiskodeissa tai tekee merkittäviä taloudellisia päätöksiä
 • Sopivan ehdokkaan löydyttyä: Luottotiedot voidaan tarkistaa vasta siinä vaiheessa, kun sopiva ehdokas on löytynyt. Jokaiselta työnhakijalta maksuhäiriömerkintöjä ei siis saa tarkistaa, eikä työhakemuksessa tarvitse mainita luottotiedoista 
 • Kun hakijalta on saatu suostumus: Luottotietojen tarkistamisesta tulee etukäteen ilmoittaa työnhakijalle ja hänen pitää antaa suostumuksensa tarkastukseen

Luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä hänestä on  tallennettu luottotietorekisteriin, ja mistä tai keneltä maksuhäiriötiedot ovat peräisin, kuinka kauan ne ovat voimassa ja mihin tietoja on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tarkistamalla omat luottotietonsa saa selville, onko maksuhäiriömerkintöjä  mahdollisesti kertynyt. Yleensä ensimmäisenä tarjotaan mahdollisuutta tarkistaa luottotiedot maksullisesti, mutta sinulla on oikeus tarkistaa omat luottotietosi myös ilmaiseksi kerran vuodessa. 

Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode (Dun & Bradstreet) ovat Suomessa ne tahot, jotka vastaavat luottotietojen tarkistuksesta. Tiedot voidaan tarkistaa sähköisesti tai lähettämällä palveluun kirjallinen pyyntö 

Nainen tarkastelee luottotiedonsa

Luottotiedot tarkastamalla selviää, onko sinulle tullut maksuhäiriömerkintöjä. Tiedoista selviää myös mikä velka tai maksamaton lasku on kyseessä, ja kuka tai mikä taho on tehnyt ilmoituksen. Dokumentista selviää myös, milloin maksuhäiriömerkintä on tullut ja kuinka kauan se on voimassa. Lisäksi saat tietää, mille tahoille tietojasi on luovutettu viimeisen vuoden aikana.

Omat luottotietonsa on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Pelkästään se, että maksaa laskun myöhässä, ei aiheuta merkintää, vaan maksun pitää olla maksamatta vähintään puoli vuotta. Laissa on tarkasti säädetty, kenellä on oikeus tarkastaa kenenkin luottotiedot. Voit siis tarkistaa ainoastaan omat luottotietosi, et kenenkään toisen henkilön tietoja. 

Ref-merkintä kertoo velan maksusta

Ref-merkintä on luottotiedoissa näkyvä merkintä, joka kertoo, että maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on maksettu velkojalle kokonaisuudessaan. Ref-merkinnän kirjaamista tulee itse kirjallisesti pyytää velkojalta. Pyyntöön tulee sisältyä luotettava selvitys siitä, että velka on maksettu velkojalle kokonaisuudessaan. 

Jos luottotiedoissa on maksuhäiriömerkintöjä, monet arkiset asiat voivat hankaloitua. Suurin osa luotonmyöntäjistä tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen luoton myöntämistä. Luottotiedot ovat tarpeelliset myös asuntoa vuokratessa tai puhelinliittymää avatessa. 

Jos velka on jo maksettu kokonaan ja luottotiedoissa näkyy ref-merkintä, toiset luotonmyöntäjät voivat myöntää lainaa merkinnästä huolimatta, koska avoimet velat on jo suoritettu. Ref-merkintä siis voi helpottaa elämää merkittävästi. Ref-merkintä saattaa myös lyhentää luottotiedoissa näkyvän maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa ja näin nopeuttaa luottotietojen kohentumista.

Vuokra-asunnon voi saada maksuhäiriömerkinnästä huolimatta

Vaikka luottotiedoissa olisikin maksuhäiriömerkintä, kyseinen henkilö, jolla voi silti olla kunnollinen vuokralainen. Luottotiedot menettäneen on vaikea saada asuntoa, ja kun hän sellaisen onnistuu saamaan, hän ei sitä halua menettää. Hän voikin olla hyvä vuokralainen, mikäli on saanut raha-asiansa kuntoon ja velat maksettua.

Ennen kuin tarkistaa luottotiedot, voi kysyä vuokralaiselta, mistä maksuhäiriömerkinnät ovat alun perin aiheutuneet. Näin voi varmistua, onko vuokralainen edes perillä omista maksuhäiriömerkinnöistään ja kertooko hän merkinnöilleen totuudenmukaisen syyn.

Jos maksuhäiriömerkintöjä on vain muutama ja ne ovat sen mukaiset kuin vuokralainen kertoo, vuokrasopimus on mahdollista solmia luottavaisesti. Jos taas merkintöjen lista on pitkä eikä vuokralainen itse ole niistä erityisen kiinnostunut, tällöin voi luottaa hälytyskellojen ääneen ja siirtyä seuraavaan vuokralaisehdokkaaseen. Kuitenkaan maksuhäiriömerkintä ei livahda luottotietoihin yllättäen ja henkilön itsensä huomaamatta, vaan sitä ovat edeltäneet useat maksuhuomautukset ja perintäkirjeet.