Miten saada yrityksesi tiimityö toimimaan saumattomasti?

Suomalaisyritykset tuntuvat vihdoin tajunneen, miten suuri merkitys sen työntekijöillä on yrityksen kilpailukyvyn, tuloksen, maineen ja menestyksen kannalta. Työhyvinvointiin panostetaan eri tavoilla, ja tiimityötä pyritään kehittämään muun muassa puhujia ja valmentajia etsimällä. Esimerkiksi Kreapal (www.kreapal.fi) on asiantuntijayritys, jolta jo monet suomalaisyritykset ovat saaneet apua muun muassa tiimityön kehittämiseen liittyvissä pulmissa. Kreapal tarjoaa myös liiketoimintamuotoilua, palvelemuotoilua ja asiakaskokemuksen kehittämispalveluita. 

Jotta yrityksen tiimityö toimisi saumattomasti, tarvitaan selkeä vastuunjako, yhteisiä tavoitteita ja tiettyjä pelisääntöjä. Lue lisää siitä, miten tiimityötä voidaan kehittää sinunkin yrityksessäsi!

Mitä tiimityö edellyttää?

Mitä tiimityö edellyttää?
Ei riitä, että ylin porras kehottaa alaiset tekemään tiimityötä. Tiimityö edellyttää kaikkien tiimin jäsenten osallistumista sekä tiimin perustamiseen että jatkossa tapahtuvaan toimintaan. Kun tiimiä ollaan vasta perustamassa, on hyvä pitää aloituspalaveri, minkä aikana määritellään tiimin johtaminen, sen tavoitteet ja aikataulut, vastuut ynnä muut pelisäännöt. Liian usein työntekijöillä ei ole tarpeeksi kattavaa kokonaiskuvaa siitä, miksi mitäkin projektia pyöritetään, ja mikä on hänen oma osuutensa organisaation toiminnassa. Epäselvä työnkuva ja työn merkitykselliseksi kokemisen puute saattavat johtaa tehottomuuteen tai jopa työuupumukseen. Kun varmistetaan, että jokainen tiimiläinen tietää paikkansa, vastuunsa ja työtehtäviensä merkityksen myös isommassa kuvassa, on työntekijät helpompi sitouttaa ja motivoida jatkamaan. 

Tiimin jäsenten tulisi sitoutua avoimeen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä keskinäiseen arvostukseen, sillä näiden ihanteiden toteutuessa lähes tiimi kuin tiimi voi toimia menestyksekkäästi. Aloituspalaverissa on hyvä sopia sisäisestä viestinnästä ja sen tiheydestä, eli esimerkiksi siitä, miten usein tiimipalavereita pidetään. Myös ulkoisesta viestinnästä eli muille tiimeille tai esimerkiksi medialle tiedottamisesta kannattaa päättää mahdollisimman pian. 

Aloituspalaverin yhteydessä on hyvä käydä läpi myös se, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan, ja millaiset taloudelliset resurssit tiimillä on käytettävissään. Mitä paremmin tiimiläiset tuntevat ja tunnistavat toistensa vahvuudet, sitä paremmin niitä voidaan hyödyntää. On jokaisen etu, että hän pääsee tekemään sitä, missä hän on vahvimmillaan. Hyvästä työstä saatu kiitos ja arvostus lisää itseluottamusta ja tuo onnistumisen tunteita. Hyvä työnjälki palvelee myös tiimin ja koko yrityksen tarpeita.  

Tiimi

Tiimityö on elävä organismi

Tiimiä ja tiimityötä voidaan pitää elävänä organismina, eli itsenäisenä oliona, mikä kykenee kasvamaan, vastaamaan ärsykkeisiin ja mukaantumaan. Oliolla on myös moduulirakenne, aineenvaihdunta ja kyky lisääntyä – täsmää! Maailman vanhin elävä organismi on muuten Välimerestä löytynyt meriruoho, jonka iäksi on laskettu yli 80 000 vuotta.

Tiimin elinkaaren ei tarvitse olla yhtä pitkä – se voi tapauksesta riippuen kestää kuukauden, vuoden tai vuosikymmenen. Mitä kauemmin tiimin on tarkoitus kestää, sitä enemmän se muuttuu ja mukautuu jäsentensä näköiseksi. Tiimityö kannattaa nähdä alati kehittyvänä prosessina. Tiimin kehitys ei lakkaa siihen, kun tiimin sisäisistä rooleista, vastuista ja pelisäännöistä on päästy sopuun, vaan tiimi kasvaa ja kehittyy tiimiläisten mukana. Tiimin kannattaa antaa muotoutua rauhassa. Pelisäännöistä voidaan toki sopia jo ensimmäisessä palaverissa, ja näin kannattaakin toimia, mutta tarpeen mukaan pelisääntöjä voidaan muokata ja päivittää (yhteisestä sopimuksesta, tietenkin).

Tiimissä tulee hyvin todennäköisesti esiintymään joitain ongelmia. Tiimiläisillä on varmasti näkemyseroja yhdestä jos toisesta asiasta, mutta ongelmiin ja mielipide-eroihin kannattaa suhtautua positiivisesti. Ongelmat voivat jopa vahvistaa tiimityöskentelyä ja me-henkeä, jos ne osataan selvittää rakentavasti. Kun ongelmista päästään yli yhdessä, tiimin roolit vahvistuvat ja tiimiläisten välille syntyy kannustava työkulttuuri. Tiimi ei ole valmis hetkessä, vaan vasta pitkällisen työn tuloksena. Työ vaatii terävimpien kulmien hiomista, avointa vuorovaikutusta ja aitoa halua toimia yhdessä. 

Tiimipalaverit ovat hetkiä nostaa kissa pöydälle ja keskustella tiimiläisten välillä olevista ongelmista. Tiimipalavereissa voidaan myös ideoida ja suunnitella tulevaa, sekä arvioida mennyttä. Jotta ajatus ja ideat lentelisivät ilmassa, kannattaa miettiä, missä ja miten palaverit pidetään. Huonoja ajankohtia ovat maanantaiaamut ja perjantai-illat, jolloin kaikkien ajatukset ovat aivan muissa asioissa. Palaveripulla saattaa saada olon väsyneeksi pienen sokeripiikin jälkeen. Istuminen on muutenkin epäterveellistä, saati pullaa syöden – ja tunkkainen toimistoilta vain lisää nukahtamisriskiä. Entäpä, jos teidän palaverinne pidettäisiinkin läheisellä luontopolulla kävellen, joogamatoilla venytellen tai parvekkeen kaiteeseen nojaillen? Liikkuminen ja paikan vaihtaminen saavat meidät näkemään asiat uudelta kantilta.