Startup yritys – mitä siitä tulee tietää?

Startup yritys

Startup on sanana monelle tuttu, mutta kuinka moni tietää, mitä se tarkoittaa? Startup yritys on kasvuhakuinen nuori yritys. Startup voi olla myös ensimmäistä tuotettaan kehittävä yritys, joka ei vielä tuota voittoa. Startup termi kuvaa usein muutaman vuoden ikäistä yritystä tai sellaista yritystä, jonka osakkeiden omistajina ei ole vielä muita perustajajäsenten lisäksi. Nopean kasvun tavoitteleminen kuuluu erottamattomasti startup yrityksen luonteeseen. Nopeaa kasvua pankkitililleen voi saada myös nettikasinoilta, joihin voi tutustua täällä: nettirahapelit.org/.

Startup yrityksen perustaminen

Ensimmäisenä yrittäjällä on jokin liikeidea, vaikka yritystä ei olekaan vielä perustettu. Olennaisena osana tähän vaiheeseen kuuluukin juuri liikeidean hiominen ja hahmottelu. Tässä vaiheessa voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta vaikkapa tuotekehittelyyn. Kuitenkin voi olla vaikeaa saada rahoitusta, johtuen korkeista riskeistä. 

Seuraavaksi startup yrityksen polulla yritys testaa tuotettaan, tekee markkinointitutkimusta, kokeilee palvelun toimivuutta ja hioo ansaintamalliaan. Startup yrittäjä saattaa etsiä myös kumppanin, joka saa osuuden yrityksestä työpanostaan vastaan. Liiketoiminnan käynnistämiseen ja tuotekehittelyyn haetaan usein rahoitusta edellä mainittujen lisäksi myös omista verkostoista. 

Seuraavaksi yritys sitten käynnistetään kun resurssit ja henkilöstön määrä ovat kasvaneet. Yritys alkaa suunnittelemaan tulevaisuuttaan sekä strategiaa. Tässä vaiheessa tuote tai palvelu on jo julkaistu ja yritys voi hakea yritysrahoitusta laajentamiseen ja yrityksen resurssien ylläpitoon. 

Kun startup yritys on edennyt kasvuvaiheeseen, tulot ovat jo isommat kuin menot ja yritys hakee kasvua toimintaa laajentamalla. Tämä voi tapahtua vaikkapa uusilla tuotteilla tai markkina-alueiden kautta. Mikäli yritys hakee erittäin nopeaa kasvua, rahoittaminen voi käydä kalliiksi. 

Kasvuvaiheen jälkeen yritys voi hakea rahoitusta vaikkapa listautumalla pörssiin. Startup yrityksen tuleekin kiinnittää huomiota rahoitussuunnitteluun. Tähän kuuluu esimerkiksi erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin tutustuminen, toiminnan muokkaaminen sijoittajia houkuttelevaksi ja potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen tiedostaminen.  

Startup yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Rahoituksen onnistumiseen tarvitaan tietysti kunnollinen liikeidea, johon kannattaa panostaa. Perinteisesti käytössä on pankkilaina sekä oma pääoma, mutta startup yrityksellä on muitakin rahoitusvaihtoehtoja käytettävissään. 

Julkista rahoitusta haetaan joko Finnverasta tai ELY-keskuksesta. Starttiraha onkin erinomainen vaihtoehto heti yrityksen alkuvaiheessa. Sitä kuitenkin pitää hakea jo ennen kuin yritystä on edes perustettu, joten onkin syytä perehtyä aiheeseen huolella. Näiden instanssien asiakaspalvelu neuvoo mielellään lisää. 

  • Julkista rahoitusta voi hakea näistä paikoista:
  • Finnvera. Tarjolla on yrityslainaa sekä -takauksia yrityksen perustamiseen, kasvuyrityksille sekä pk-yrityksille.
  • ELY-keskus. Tarjolla on kuljetustukea, yrityksen kehittämisavustusta sekä maaseudun yritysrahoitusta.
  • Business Finland. Tarjolla on rahoitusta tutkimus- ja kehitystyöhön, vientiyritysten kasvua tukemaan sekä uusiutuvan energian tuki.
  • Sitra. Tarjolla on rahoitusta koulutukseen, kiertotalouteen sekä ilmastoratkaisuihin.

Enkelisijoittajat sijoittavat rahaa sekä aikaa juuri tuoreisiin startup yrityksiin vakuututtuaan liikeidean potentiaalista. Yleensä enkelisijoittajien puoleen käännytään jo alkuvaiheessa, sillä rahallisen avustuksen lisäksi enkelisijoittajilla on myös osaamista sekä verkostoja, joista startup yritys voi hyötyä. 

Enkelisijoittajat toimivatkin usein yrityksen hallituksessa tai asiantuntijana. Koska enkelisijoittaja on aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa, on syytä tutustua häneen ja hänen toimintatapoihinsa tarkasti, jotta yhteistyö sujuu mahdollisimman mukavasti. Enkelisijoittajan voi löytää erilaisten verkostojen tai startup tapahtumien kautta.

Joukkorahoitus on myös Suomessa saanut jalansijaa ja täällä onkin jo useita alustoja joukkorahoituksen keräystä varten. Kansainvälisetkin alustat ovat käytettävissä kansainvälisiltä markkinoilta markkinarakoa hakeville startup yrityksille.

Lahjoituspohjaisessa rahoituksessa rahoittaja saa vaikkapa alennusta valmiista tuotteesta sijoittamansa summan verran tai vaikkapa ostamisen etuoikeuden. Sijoituspohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajille tarjotaan tietty osuus yrityksestä rahoitusta vastaan. 

  • Joukkorahoitusalustoja ovat mm.
  • Invesdor. Tarjoaa rahoitusta eurooppalaisille listaamattomille kasvuyrityksille.
  • Sprinvest. Rahoitusta lupaaville kotimaisille kasvuyhtiöille.
  • Mesenaatti. Suomen suurin yhteisörahoituspalvelu, joka on suosittu yhteisöjen, pienyrittäjien ja kulttuurialan keskuudessa.
  • Kickstarter. Maailman tunnetuin joukkorahoitusalusta, sisältäen paljon erilaisia rahoituskohteita.

Kuinka startup yritys voi varmistaa rahoituksen saamisen?

Liiketoimintasuunnitelma on parasta laatia huolella, sillä sen laskelmat ovat edellytyksenä monille rahoitusvaihtoehdoille. Lisäksi se näyttää suuntaa yrityksen perustamiseen ja uusien tuotteiden suunnitteluun liittyvissä asioissa. 

Erityisesti enkelisijoittajille voi tarjota yrityksessä operatiivista roolia, kuten hallituksen jäsenenä tai asiantuntijana. Monet rahoittavat tahot vaativat myös, että yritys on osakeyhtiö. Tämä siksi että he voivat saada rahojensa vastineeksi osuuden yrityksestä. Etenkin sijoitusyhtiöt, enkelisijoittajat sekä sijoituspohjainen joukkorahoitus toimivat näin. 

Yrityksen esittelyn on syytä olla hyvin valmisteltu, sillä se on erittäin tärkeässä asemassa kun haetaan rahoitusta. Esityksestä tulee käydä ilmi yrityksen ydintoiminta eli miksi se on olemassa, mitkä ovat sen tulevaisuuden mahdollisuudet ja miksi se on toimiva.