Vero kilometrikorvaus 2022 – nämä tulee tietää

Vero kilometrikorvaus 2022

Kilometrikorvaus on työnantajan työmatkoista maksama korvaus työntekijöille. Työntekijän tulee tehdä matkat omalla tai hallitsemallaan ajoneuvolla. Vuonna 2022 vero kilometrikorvaus on 0,46 euroa, mutta korvauksen määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten käytetty ajoneuvo, matkustajien määrä ja auton kuorma. Lain mukaan työnantajan ei ole kilometrikorvauksia pakko maksaa, vaan niiden maksu perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen sekä työnantajan käytäntöihin.

Työntekijän kilometrikorvaukset

Verottaja määrittelee joka vuosi Suomessa tai ulkomailla tehdyistä työmatkoista aiheutuvista matkakustannuksista korvauksien enimmäismäärät. Kilometrikorvauksen enimmäismäärä riippuu siitä, millä ajoneuvolla työmatka on tehty. Lisäksi korvauksen määrään vaikuttaa mukana olevien matkustajien määrä ja auton kuorma. Työntekijä voi olla oikeutettu myös kotimaan päivärahaan samalta reissulta, jolta hän saa kilometrikorvauksetkin.

Kilometrikorvaukset 2022

Työntekijän matkakustannusten korvausten enimmäismäärät ovat: 

 • Auto: 0,46 €
 • Moottorivene, max. 50hv: 0,80 €
 • Moottorivene, yli 50 hv: 1,16 €
 • Moottorikelkka: 1,10 €
 • Mönkijä: 1,04 €
 • Moottoripyörä: 0,35 €
 • Mopo: 0,19 €
 • Muut kulkuneuvot: 0,11 €

Korotetut kilometrikorvaukset 2022

Kilometrikorvauksiin saa korotuksia seuraavasti:

 • Perävaunun kuljettaminen autoon kiinnitettynä: 0,08 €
 • Työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista: 0,12 €
 • Työn suorittaminen edellyttää taukotuvan/vastaavan raskaan kuorman kuljettamista: 0,23 €
 • Autossa kuljetetaan koneita tai muita esineitä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai ovat suurikokoisia: 0,03 €
 • Työntekijä kuljettaa työtehtävien vuoksi autossa koiraa: 0,03 €
 • Työn suorittaminen edellyttää liikkumista metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla: 0,01 €
 • Mikäli työntekijän mukana on muita henkilöitä, joiden kuljetus liittyy suoritettaviin työtehtäviin: 0,03 €/hlö

Millainen on korvattava työmatka?

Korvattavia työmatkoja voivat olla tilapäiset matkat, joita tehdään työtehtävien suorittamiseksi, kuten esimerkiksi asiakaskäynnit. Vakituinen työmatka työpaikalle ei siis kuulu työnantajan maksaman kilometrikorvauksen piiriin, vaan nämä kilometrit voi vähentää verotuksessa.

Mikäli työntekijän työnsuorittamispaikat vaihtelevat koko ajan, tässä tapauksessa vero kilometrikorvaus voidaan laskea myös kodin ja tilapäisen työpaikan väliltä. Jos kodin ja tilapäisen työmatkan välimatka on yli 100 kilometriä, kilometrikorvaukset voidaan maksaa. Vaikka ajoneuvo ei olisikaan työntekijän oma, hän voi silti saada kilometrikorvaukset. Mikäli käytössä on luontoisetu tai työnantajan muutoin työntekijän käyttöön antama kulkuväline eli vapaa autoetu, työmatkasta ei tällöin makseta kilometrikorvauksia.

Kilometrikorvaukset saadakseen työntekijän on pidettävä ajopäiväkirjaa ajoistaan. Kirjaan tulee merkitä kilometrimäärät, lähtö- ja saapumispaikat ja ajamiseen kulunut aika. Tähän käy pelkkä kynä ja paperi, mutta on myös olemassa erilaisia sähköisiä ohjelmia tätä varten. Matkalaskuun tulee liittää kaikki matkaan liittyvät kuitit kuluista, kuten pysäköintimaksut sekä matka- ja paikkaliput. Myös muut välttämättömät matkustuskulut, kuten työvälineiden kuljetuskulut tulee liittää mukaan. Kääntäjä on kätevä, jos työntekijä ei ole syntyperäinen suomalainen. 

Osakeyhtiön kilometrikorvaukset

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä oman auton käytöstä yritykselle matkalaskun, jolla hän laskuttaa ajetut kilometrit sekä mahdolliset päivärahat. Nämä korvaukset ovat verotonta tuloa, joten mikäli Verohallinnon asettamat vaatimukset matkakorvausten maksamiselle täyttyvät, ne kannattaa hyödyntää. Etenkin lyhyillä työmatkoilla todella moni pienyrittäjä jättää hyödyntämättä kilometrikorvaukset. Myös yritysluotto kannattaa hyödyntää, jos on tarvetta lisärahoitukselle.

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset

Yrittäjä

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset maksetaan samalla tavalla kuin työntekijänkin, erona on se, että toiminimiyrittäjä voi kirjata ajoneuvon käytön kirjanpitoonsa.Mikäli toiminimiyrittäjällä on ajoneuvo, jonka käytöstä yli 50 % on yrityksen käytössä, ajoneuvo lasketaan yritystoiminnan omaisuudeksi. Tällöin kaikki auton kulut merkitään kirjanpitoon. 

Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi huolto- ja korjauskulut, vakuutukset sekä polttoainemaksut.Ajoneuvosta kuitenkin vähennetään ajopäiväkirjan mukaiset yksityisajot, joten näitä ajoja ei voida verotuksessa laskea vähennettäviin menoihin.

Mikäli alle 50 % ajoista on työmatkoja, työmatkojen osuus vähennetään verotuksessa todellisten ajojen mukaan. Yrittäjän tulee pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa. Näitä ajoja ei merkitä kirjanpitoon, ne ilmoitetaan verottajalle vaikkapa OmaVero -palvelussa.

Työsuhdeauto ja kilometrikorvaukset

Mikäli työntekijällä on auton käyttöetu, jolloin hän maksaa itse polttoaineet, hänen on mahdollista saada korvauksia. Korvaus on 0,10 euroa/kilometri. Mikäli kyseessä on vapaa autoetu, työnantaja maksaa kaikki auton työhön liittyvät kulut eli korvauksia ei voida maksaa työntekijälle. Jos työntekijä käyttää työsuhdeautoa kodin ja työpaikan välisten matkojen kulkemiseen, hän voi vähentää matkakulut verotuksessaan.